Jak stworzyć raport kasowy w Xero

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z e-poradniki24.pl

Jeśli zastanawiałeś się, jak zrobić raport kasowy dla swojej małej firmy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Oto trzy proste kroki, które pozwolą Ci zacząć. Po pierwsze, określ ilość gotówki, jaką dysponujesz w każdym miesiącu. Zacznij od sprzedaży i ustal, kiedy twoi klienci zapłacą swoje faktury. Następnie wprowadź liczby określające, kiedy twoje konta bankowe będą odzwierciedlać te płatności. Zsumuj liczby w każdej kolumnie i pamiętaj, aby zanotować różnice.

Gdy już to zrobisz, możesz stworzyć raport. W Xero możesz stworzyć raport podsumowujący gotówkę, przechodząc do menu Księgowość i wyszukując Raport gotówkowy. Możesz oznaczyć dany raport jako ulubiony i zapisać go jako raport niestandardowy. Następnie można dostosować raport, aby odzwierciedlał informacje, których potrzebujesz. Następnie można wydrukować raport. Następnie, można go wydrukować lub wyeksportować.

Będziesz musiał również uwzględnić każdą przychodzącą gotówkę, którą otrzymałeś. Mogą to być pieniądze z prywatnej kieszeni lub od klienta. Innymi słowy, jeśli otrzymałeś pieniądze od kogoś, kto jeszcze nie zapłacił faktury, powinieneś uwzględnić tę kwotę w raporcie kasowym. Ważne jest, aby znać swój początkowy stan gotówki już dziś. Pomoże Ci to stworzyć raport kasowy, który będzie dokładny i wyczerpujący.

Przygotowanie dziennego raportu kasowego powinno zająć tylko około 30 minut. Tygodniowe zobowiązania gotówkowe powinny być planowane z wyprzedzeniem. Jeśli musisz zapłacić swoim dostawcom z wyprzedzeniem, to w przypadku kryzysu gotówkowego może być konieczne opóźnienie płatności. Raport z przepływu gotówki pokazuje ilość pieniędzy przychodzących i wychodzących z Twojego biznesu. Pomaga to zidentyfikować trendy i dokonać niezbędnych zmian w przepływie gotówki. Tak więc, naucz się, jak zrobić raport z przepływów pieniężnych już dziś!

Po pierwsze, stwórz rachunek przepływów pieniężnych. Użyj aktualnego bilansu lub poprzedniego bilansu, aby określić swój przepływ gotówki netto w każdym miesiącu. Upewnij się, że uwzględniasz wszystkie oczekiwane dochody, w tym przychody ze sprzedaży, kolekcje i osobiste pieniądze wpływające do firmy. Po utworzeniu rachunku przepływów pieniężnych, możesz go wyeksportować do pliku CSV lub PDF. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowy podział przepływów pieniężnych, możesz wybrać przycisk „Szczegółowy” i wyeksportować go do Excela, PDF lub CSV.

Podstawowe zdarzenie, które spowodowało transfer środków pieniężnych, nazywane jest transakcją. Mogą one obejmować sprzedaż towarów, spłatę zadłużenia, zakup nieruchomości lub wymianę gotówki na inną gotówkę. Gotówka otrzymana w ramach organizacji charytatywnej nie jest transakcją podlegającą raportowaniu. Kwota tych płatności musi wynosić co najmniej $10,000, aby kwalifikowała się jako podlegająca raportowaniu. Suma ta musi być zgłoszona w ciągu 15 dni. Musisz również zgłosić każdą gotówkę, która została otrzymana w trakcie prowadzenia działalności.

Metoda bezpośrednia pociąga za sobą odjęcie całkowitej kwoty gotówki wypłaconej z operacji, w tym płatności za fuzje i przejęcia. Metoda pośrednia polega na wyszczególnieniu wszystkich transakcji w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych i dokonaniu korekt w celu cofnięcia rozliczeń międzyokresowych, takich jak amortyzacja. Bezpośrednia metoda rozliczania przepływów pieniężnych jest łatwiejsza do zrozumienia, ale jest bardziej skomplikowana. Zarówno MSSF jak i GAAP akceptują obie metody. Stosując metodę bezpośrednią, sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest dokładniejszym odzwierciedleniem środków pieniężnych płynących z działalności operacyjnej.