Jak zrobić instalację artystyczną

Jeśli jesteś artystą i kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zrobić własną instalację artystyczną, to nie szukaj dalej. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć idealną instalację. Głównym celem sztuki instalacyjnej jest wywołanie pewnych emocji lub zwrócenie uwagi na konkretny temat. Na przykład artysta Damien Hirst skupia się na śmierci poprzez swoje dzieła, które zawierają martwe zwierzęta zakonserwowane w formaldehydzie. Jego celem jest wywołanie u widzów poczucia dyskomfortu i niepokoju, co pozwala im przyswoić to doświadczenie. Innymi słowy, sztuka instalacji tworzy bezpośrednie spotkanie między artystą a widzem, tworząc rodzaj intymnego momentu z dziełem sztuki.

Artyści, którzy tworzą instalacje, często skupiają się na manipulowaniu środowiskiem i angażowaniu wielu zmysłów. Jeden z artystów, James Turrell, użył diod LED, aby przekształcić pokój w instalację, która zamknęła widza w eterycznym łonie. W innej instalacji Olafur Eliasson wykorzystał światła monofoniczne, aby przekształcić pokój w dosłowną ekspresję słońca. Oprócz manipulowania środowiskiem, sztuka instalacji ma długotrwały efekt.

Instalacja jest trudna do sprzedania. Ponieważ jest tak złożona, stanowi trudne zadanie dla kolekcjonerów. Większość sztuki instalacyjnej jest demontowana po wystawieniu, wraca do pracowni artysty lub trafia do magazynu. Z kolei artysta Terence Koh sprzedaje części swoich instalacji jako indywidualne dzieła sztuki. Sam nawet dzieli je na osobne części, co pozwala kolekcjonerom na zakup pojedynczych egzemplarzy. Unikalne kawałki kończą się stając się fotograficznymi i filmowymi tłami, jak również.

Niektórzy artyści instalacyjni tworzą immersyjne środowiska, które pozwalają widzom doświadczyć doświadczenia, które jest całkowicie oddzielone od rzeczywistości. Mogą one stać się atrakcjami parków rozrywki lub działalnością doświadczalną. Artysta instalacji, taki jak Yayoi Kusama, może stworzyć świat, który pozwala widzom doświadczyć tej samej emocji w dwóch oddzielnych wymiarach. W rezultacie sztuka instalacji zachęca do krytycznego myślenia i subiektywnej perspektywy wśród poszczególnych widzów. Im bardziej abstrakcyjny temat, tym bardziej skomplikowana będzie sztuka instalacji.

Innym często zadawanym pytaniem jest „jak stworzyć instalację site-specific”. W tym kontekście instalacja site-specific jest trwała i nie może być przeniesiona. Jej zadaniem jest służyć konkretnej lokalizacji, często miejscu publicznemu. Instalacja jest trwałą strukturą i może być wykonana z wielu materiałów, w tym naturalnych i stworzonych przez człowieka. Wiele instalacji zawiera również środki multimedialne. Instalacje te nazywane są site-specific i mają funkcjonować konkretnie w swoim środowisku. Artysta może je przenieść, aby stworzyć bardziej odpowiednią lokalizację, lub instalacja może pozostać na stałe.

Artysta może stworzyć wiele różnych form sztuki, ale jedną ważną uwagę jest materiał, którego używają. Wybrane medium może wpłynąć na to, jak dzieło jest interpretowane. Niektórzy artyści, tacy jak Ai Weiwei, używają sztuki asamblażu. Wykorzystują oni zwykłe materiały, aby wywrzeć wpływ i przedstawić swój punkt widzenia. Ostatecznie celem jest stworzenie dzieła sztuki, które jest fizyczną reprezentacją problemu społecznego.